آمریکا همراه خود معافیت اصلی اجتناب کرده اند تحریم ها علیه ایران موافقت کردبه گزارش پایگاه اینترنتی عراق اویل ریپورت، همزمان همراه خود بدتر کردن امتحان شده ها احیا کردن هماهنگی هسته ای ۲۰۱۵ کدام ممکن است در نتیجه لغو برخی تحریم های اعمال شده علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج یکجانبه آمریکا تبدیل می شود، آمریکا گفتن کرد. معافیت عراق اجتناب کرده اند تحریم ها به مدت ۱۲۰ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این ملت اجازه می دهد با بیرون تحریم به واردات نشاط اجتناب کرده اند ایران شکسته نشده دهد.

خوب مقام وزارت خارجه آمریکا در ادعا ای کتبی اظهار داشت: «آمریکا به عراق ۱۲۰ روز اجتناب کرده اند تیز کردن ارزش واردات انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ایران معافیت داده است».

بر ایده گزارش عراق اویل، پس اجتناب کرده اند سال‌ها ناکامی در رشد دارایی ها نشاط کافی خانه، عراق همچنان به واردات اجتناب کرده اند ایران تکیه کن است. با این حال این درهم آمدن است استثنائات ویژه در تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه ایران است.