آمار غیرمعمول نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در خیابان های ملت آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی یک بار دیگر افزایش کشف شد گره ترافیکی در خیابان شمالوی افزود: متاسفانه انواع فوتی های تصادفات به ۴۳۱ نفر رسیده است. اجتناب کرده اند این انواع ۷۰ سهم نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرها درمورد به تصادفات خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ سهم درمورد به تصادفات شهری است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا افزود: دیروز به همان اندازه پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شلوغ ترین روز اجتناب کرده اند تذکر ترافیکی در ایام نوروز (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) بود از موجی اجتناب کرده اند پروازهای بازگشت به شهرها داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شاهد موج دوم نوروز بودیم. پروازها.”

حسینی تایید کرد: محورهای منتهی به پایتخت دیروز همراه خود بازدید کنندگان سنگینی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون جاده خالس بازدید کنندگان سنگینی در مسیر درست حرکت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر بازگشت دارد.

اصولاً بیاموزید:

وی همراه خود دقیق اینکه در جاری حاضر تردد در تمامی محورهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواصلاتی ملت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسل کننده است، دانستن درباره وضعیت جوی تصریح کرد: ناپایداری جوی طی تعدادی از روز بلند مدت در استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق یکپارچه دارد. استانداری ها در قالب. وزش باد از حداکثر – بروز پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش میدان دید رانندگان.

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا در خاتمه افزود: در برخی استان ها به طور قابل توجهی در استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ملت بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در خیابان های کوهستانی موجود است کدام ممکن است برای شهروندانی کدام ممکن است قصد تردد {در این} خیابان ها را دارند حیاتی است. توافق های مورد نیاز را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار ها را به حرکت آورید.فضا طولی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح همراه خود خودرو جلویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت مطمئنه حرکت کنید.