آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفتن شد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


  به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، دیدار ۲ خدمه نفت مسجد سلیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس تهران اجتناب کرده اند هفته {بیست و دوم} مسابقات، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آرای صادره جواد برزکار معلم خدمه نفت مسجد سلیمان {به دلیل} بدرفتاری در قبال مقام مناسب مسابقه (داور) کدام ممکن است در نتیجه ریختن وی شد، به ۲ مونتاژ محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ۳۰۰ میلیون ریال محکوم شد. محرومیت قابل {تجدید نظر} است.

علاوه بر این خدمه نفت مسجد سلیمان {به دلیل} عدم رعایت مقررات ورزشی (حضور تماشاگران در ورزشگاه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحاشی به افسران مناسب مسابقه اجتناب کرده اند سوی عناصر منتسب به تجهیزات گلف (لیدرها) به همین ترتیب مبالغ ۳۰۰ میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

دیدار ۲ خدمه ذوب‌آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک اجتناب کرده اند مسابقات هفته {بیست و دوم} نیز ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی رمضانی سرپرست رسانه خدمه ذوب‌آهن {به دلیل} بدرفتاری در قبال مقام مناسب مسابقه کدام ممکن است در نتیجه ریختن وی شد، به ۲ مونتاژ محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ۳۰۰ میلیون ریال محکوم شد. محرومیت قابل تجدید نظرخواهی است.

مصطفی احمدی شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی از قلعه‌فرم معلم خدمه آلومینیوم اراک {به دلیل} بدرفتاری در قبال مقام بیرون از کاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار غیر ورزشی هر کدام به حداقل یک مونتاژ محرومیت تعلیقی اجتناب کرده اند مسابقات لیگ برتر به مدت ۶ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب به صنوبر ۲۰۰ میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ میلیون ریال محکوم شدند.

یوسف بخشی‌زاده معلم آلومینیوم نیز {به دلیل} بدرفتاری در قبال مقام مناسب مسابقه کدام ممکن است در نتیجه ریختن شد به حداقل یک مونتاژ محرومیت اجتناب کرده اند مسابقات لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار ۲ خدمه هوادار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس رفسنجان اجتناب کرده اند سری مسابقات هفته {بیست و یکم} لیگ برتر فوتبال ملت، ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه هوادار {به دلیل} سو رفتار تیمی ناشی اجتناب کرده اند اخذ ۵ مقوا به ۲۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

محمدحسن رجب‌زاده معلم خدمه هوادار {به دلیل} بدرفتاری در قبال مقام بیرون از کاف مسابقه به حداقل یک مونتاژ محرومیت تعلیقی اجتناب کرده اند مسابقات لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

حسن مرادی معلم خدمه مس رفسنجان نیز {به دلیل} بدرفتاری در قبال مقام بیرون از کاف مسابقه به حداقل یک مونتاژ محرومیت تعلیقی اجتناب کرده اند مسابقات لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ابراهیم صادقی معلم خدمه مس رفسنجان {به دلیل} تحریک در نتیجه نبرد نیمکت خدمه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار غیرورزشی به ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.